Instaposty. Czy wspieranie psa, gdy czegoś się obawia wzmacnia jego strach?